Verklarende woordenlijst

Nagalmtijd
Wanneer spreken we van een goede akoestiek in een ruimte? Dit is zeer sterk afhankelijk van de functie van de ruimte en de gewenste nagalmtijd. De spraakverstaanbaarheid wordt sterk verbeterd bij een korte nagalmtijd. Muziek daarentegen vraagt een iets langere nagalmtijd. Tussen nagalmtijd en het oppervlak van geluidabsorberend materiaal in een ruimte zit een relatie. Wil men de nagalmtijd verkorten dan zal men meer geluidabsorberend materiaal toe moeten passen. Verschillende materialen hebben ook een verschillend absorptievermogen.

Plafonds en akoestiek
In utiliteitsgebouwen zijn plafonds bij uitstek zeer geschikt om de akoestiek in een ruimte te verbeteren. Harde materialen met een glad oppervlak hebben nauwelijks geluidabsorberend vermogen; zachte materialen met een open structuur hebben juist een hoge geluidsabsorptie. Met een zacht mineraal plafond bereik je doorgaans zeer goede resultaten in ruimtes waar veel mensen samen komen en waar de spraakverstaanbaarheid te wensen over laat.

Geluidsisolatie
Als het om geluid gaat, hebben we te maken met twee facetten, nl. de nagalmtijd (zie bovenstaand) en de geluidsisolatie. Geluidsisolatie is belangrijk tussen ruimtes onderling; denk aan directiekamers, vergaderzalen, maar ook toiletruimtes en spreekkamers. Het gaat er om het geluid binnen de ruimte te houden. Een doeltreffende maatregel is het aanbrengen van massa; massa brengt namelijk de trilling van lucht of ander materiaal tot stilstand. Vergelijk de geluidsisolatie van een metalstutwand 1.75.1.a eens met die van de 2.50.2.a. De eerst genoemde is een 100 mm dikke wand met enkele gipsbeplating (geluidsisolatie 46 dB), en de tweede is een 100 mm dikke wand met dubbele gipsbeplating (geluidsisolatie 50 dB). Dit is juist het verschil tussen wel en niet hoorbaar zijn van stemgeluid.

Brandcompartimentering
Om brand beheersbaar te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen brandcompartimenten. Brandcompartimenten delen een pand op en verhinderen dat brand zich ongehinderd en ongelimiteerd kan verspreiden. Een goed ingedeeld gebouw houdt de brand beheersbaar, stelt de gebruikers van het gebouw in staat veilig te vluchten en geeft de brandweer de tijd zijn werk te doen.

Brandwerende wanden
Met systeemwanden en metalstudwanden zijn brandscheidingen eenvoudig te maken. Vraag om vrijblijvend advies

Brandwerende plafondconstructies
Bij renovatie komt het vaak voor dat de vloerconstructie niet voldoet aan het bouwbesluit als het gaat om brandveiligheid. Een eenvoudige goedkope oplossing kan met een brandwerend plafond bereikt worden.

Afbouwcriteria kantoren
De afbouw van kantoren moet aan een groot aantal criteria voldoen. Esthetische aspecten, een goede akoestiek, natuurlijke lichtreflectie en brandveiligheid zijn enkele belangrijke criteria die bepalend zijn voor het comfort en de efficiëncy van werknemers. Meer dan de helft van de beroepsbevolking is werkzaam in kantoren. Uit onderzoek is gebleken dat een goede werkomgeving het aantal klachten en het verzuim doet afnemen.

Akoestiek
Na luchtkwaliteit is geluidhinder de meest genoemde klacht. Om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken is het gewenst dat de ruimte een goede akoestiek bezit.

Lichtreflectie
De lichtreflectie van een plafond of wanden dient zo hoog mogelijk te zijn om invallend daglicht efficiënt te benutten. Plafonds met een hoge lichtreflectiegraad hebben een gunstige invloed op het gebruik van verlichtingsarmaturen en het energieverbruik van een gebouw.

Esthetiek
Vanwege de hoge bezettingsgraad en het intensief dagelijks gebruik van kantoren is het van belang duurzame bouwmaterialen te gebruiken. Plafonds bijvoorbeeld, dienen vele malen ge(de)monteerd te kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de technische en esthetische aspecten.

Brandveiligheid
Kantoren huisvesten veel mensen op relatief kleine oppervlakten. Een brand kan desastreuze gevolgen hebben. Dit stelt specifieke eisen aan de brandveiligheid in kantoren. Brandveilige afbouwmaterialen zijn van belang voor het individu, het bedrijf en ook het milieu
Afbouwcriteria onderwijs
Afbouwmaterialen die toegepast worden in het onderwijs moeten aan een groot aantal criteria voldoen. Esthetische aspecten, een goede akoestiek, natuurlijke lichtreflectie en brandveiligheid zijn enkele belangrijke criteria die bepalend zijn voor het comfort van de leerlingen, leerkrachten en overig personeel.

Akoestiek
Een belangrijk aspect bij het lesgeven is het overdragen van gesproken informatie. Hierbij is de verstaanbaarheid van groot belang. Een goede akoestiek verbetert de spraakverstaanbaarheid en heeft daarmee invloed op de prestaties van leerlingen en de belasting van de leerkrachten. www.intermodular.nl/akoestisch.htm”Uitleg over akoestiek.

Lichtreflectie
De lichtreflectie van een plafond of wanden dient zo hoog mogelijk te zijn om invallend daglicht efficiënt te benutten. Plafonds met een hoge lichtreflectiegraad hebben een gunstige invloed op het gebruik van verlichtingsarmaturen en het energieverbruik van een gebouw.

Brandveiligheid
Onderwijsinstellingen huisvesten veel mensen op relatief kleine oppervlakten. Een brand kan desastreuze gevolgen hebben. Dit stelt specifieke eisen aan de brandveiligheid in onderwijsgebouwen. Brandveilige afbouwmaterialen zijn van belang voor het individu, de instelling en ook het milieu

Afbouwcriteria gezondheidszorg
Afbouwmaterialen die toegepast worden in de gezondheidszorg moeten aan een groot aantal criteria voldoen. Esthetische aspecten, een goede akoestiek, natuurlijke lichtreflectie, brandveiligheid en hygiëne zijn de belangrijkste criteria die het binnenmilieu en daarmee het comfort en de veiligheid van medewerkers, patiënten en bezoekers moeten waarborgen.

Hygiëne
Werkzaamheden in de gezondheidszorg moeten in perfecte hygiënische omstandigheden worden uitgevoerd. Hierdoor worden er hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van de afbouwmaterialen. Naast reiniging en weerstand tegen bacteriën en schimmels, is ook het creëren van een zo hoog mogelijke luchtzuiverheid van wezenlijk belang.

Probeer nu de GRATIS proefles gitaarles voor beginners

 

Comments are closed.